Munkatársaink

Vissza a listához

Dr. Molnár Ernő

egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet

Debrecen, Egyetem tér 1 sz. 4032

Tel: +36 52 512-900/22742

Tanulmányok

2008 – PhD fokozat, DE TTK Földtudományi Doktori Iskola
2006 – Geográfus (német-magyar) szakfordító, Debreceni Egyetem
2002 – Geográfus (terület- és településfejlesztő szakirány), KLTE / Debreceni Egyetem

 

Nyelvismeret

2006 – Német-magyar szakfordító (felsőfokú, B típusú szaknyelvi állami nyelvvizsga)
1998/1999 – Angol egyetemi záróvizsga (középfokú nyelvismeret);
1997 – Német középfokú C típusú állami nyelvvizsga;
1996 – Orosz felsőfokú A+B típusú állami nyelvvizsga

 

Szakmai elismerések, kitüntetések

2011 – (Debreceni Egyetem) TTK Kiváló Fiatal Oktatója
2002 – Kitüntetéses diploma, TTK Emlékérem

 

Tudományos, szervezeti tevékenység

2013-tól oktatási felelős a DE TTK Földtudományi Intézetében
A Debreceni Egyetem TTK Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottságának tagja

Magyar Földrajzi Társaság tag (2011-)
MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság köztestületi tag (2008-)

2016

Molnár E, Lengyel I M: Integration into global production networks and path-dependence, ZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE 60: (4) pp. 171-185.

2015

E Molnár, G Kozma, J Pénzes: The intra-regional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe, GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI 120: (3) pp. 297-313.

2015

Molnár E, Lengyel I M: Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán, TÉR ÉS TÁRSADALOM 29: (4) pp. 42-59.

2014

Pénzes János, Molnár Ernő, Pálóczi Gábor: Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek az ezredforduló után Magyarországon, TERÜLETI STATISZTIKA 54: (5) pp. 474-490.

2014

G Kozma, E Molnár, B Kulcsár, J Pénzes, K Teperics, Zs Radics: Characteristics of energy efficient buildings in different regions of Europe, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 13: (11) pp. 2831-2836.

2014

Boros Gábor, Pénzes János, Kozma Gábor, Molnár Ernő: A nonprofit szektor szerepe az európai fejlesztési források abszorpciójában - különös tekintettel a legelmaradottabb kistérségekre, CIVIL SZEMLE 11: (3) pp. 27-46.

2013

Molnár Ernő: Egy zsugorodó iparág újrapozicionálásának kérdőjelei: Magyarország cipőgyártása a rendszerváltás után, TÉR ÉS TÁRSADALOM 27: (4) p. 95.

2012

Molnár Ernő: Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában, TÉR ÉS TÁRSADALOM 26: (1) pp. 123-137.

2008

Tagai G, Pénzes J, Molnár E: Methods of the Analysis of Integration Effect on Border Areas, EUROLIMES 6: pp. 150-159.

2008

Molnár Ernő, Pénzes János: Az észak-alföldi városok fejlettségi viszonyai az ezredfordulón, In: Szerk.: Csapó T, Szerk.: Kocsis Zs Nagyközségek és kisvárosok a térben: IV. Településföldrajzi Konferencia, Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Társadalomföldrajz Tanszék. Szombathely: Savaria University Press, 2008. pp. 243-254.

  • Északkelet-Magyarország gazdaság- és társadalomföldrajza.
  • Kelet-Közép-Európa és a határ menti térségek gazdaságföldrajza.
  • Magyarország iparának térszerkezete, részvétele a nemzetközi munkamegosztásban (elsősorban autóiparhoz, illetve cipőgyártáshoz kötődő kutatások.
  • Területfejlesztést megalapozó vizsgálatok, a területfejlesztés hatékonysága.