Publikációk

Általános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévhiteinek elemzése

Abstract One of the intrinsic values of Geography education is to inspire students to understand the world around them so that they can explain how and why certain geographical phenomena occurand how they should respond to them. However, teachers often realize that the requirements of the Hungarian educational system do not seem to be harmonized […]

Huszonegy feladat a 21. században – terv a társadalmi kompetenciák fejlesztésére

Bevezetés A modern társadalom változásai hatására az ezredfordulón fontos oktatáspolitikai célkitűzéssé vált a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés beépítése a fejlett országok oktatási rendszerébe

Lehetőségek a problémaorientált földrajzoktatás hatékonyságának növelésére a Pécsi Tudományegyetem terepasztala segítségével

Bevezetés A világban történt eseményekről szinte azonnal tájékozódunk a médiának köszönhetően,

Felsőoktatási intézmények a közoktatás és az ismeretterjesztés szolgálatában

Bevezetés Számos kutatás felismerte már, hogy az oktatás akkor lesz igazán hatékony, ha sikerül a tantermi oktatás során óhatatlanul fellépő monotóniát sokféle módon oldani. A földrajz tantárgy e tekintetben szerencsés

Földrajztanárok földrajz kerettantervekről alkotott véleménye online kérdőíves felmérés alapján

Bevezetés Számos korábbi tanulmány foglalkozott a földrajz tantárgy közoktatásbeli súlyának, szerepének és az ezt megjelenítő óraszámoknak az alakulásával, folyamatos csökkenésével, megállapítva, hogy

A láva a Föld magjából származik, vagy mégsem – Néhány lemeztektonikához kapcsolódó tévképzet összehasonlító elemzése

Abstract The international research of geographical misconceptions is enormous compared to its Hungarian counterpart. The abundance of the literature and also the different kinds of misconceptions