Publikációk

A regionális földrajz helyzete a magyar felsőoktatásban

Bevezetés A regionális földrajz a geográfiának az az ága, amely a természeti és társadalmi tényezők együttesét, kölcsönhatását egy-egy területi egységen belül vizsgálja (Kovács Z. 2001).

Egyetemi hallgatók földrajzzal kapcsolatos tévképzeteinek összehasonlító elemzése

Bevezetés Az elmúlt három évtized kognitív és pedagógiai pszichológiai kutatásai feltárták, hogy az olyan fogalmi szerkezetek, mint például a tanulók tudása, meggyőződése, hite, hiedelmei, érdeklődési köre,

Mapping geographical misconceptions: A comparative analysis

Theoretical Background and Relevance Conceptual change has been one of the hottest research themes of contemporary educational research since the 1970s. The emergence and development of scientific misconceptions

Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei

Elméleti háttér A gyerekek értelmező tanulási folyamatának vizsgálata több évtizedes múltra tekint vissza. Az 1970-es évektől kezdve különösen sokan vizsgálták azt, hogy a tanulók milyen előzetes ismeretanyaggal

Mapping Geographical Misconceptions among Hungarian Schoolchildren

Theoretical background Research on scientific misconceptions has been one of the favored topics in science education literature for the last thirty years. The thorough research of misconceptions in the fields of physics,

Mégis forog a Föld? – Tévképzetek a földrajzban

Tanárként gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy az órán mintaszerűen megtanított,majd a diákok által „visszaadott” tananyagot később ugyanazok a diákok mintha elfelejtenék,