Publikációk

A szegedi középiskolások országhatár-képzete Magyarország délkeleti határáról

Bevezetés Az országok, a társadalmak, az etnikai csoportok határ menti területeinek, „találkozási vonalainak” vizsgálata Magyarországon a rendszerváltást követően került a különböző diszciplínák kutatási előterébe (BORDÁS A. – SZOLÁR É. 2011).

What is happening to science subjects in public education? – University students’ opinion about teaching science

Abstract The devaluation of science literacy is not today’s problem. In several countries expenditure spent on education has grown, numerous thorough and long-term reforms have been introduced, however,

“How did science lessons go at school?” – Introducing the analysis of university student interviews on science subjects

Abstract Educating science subjects has raised several problems in the past few years both in Hungary and internationally. Several questionnaire surveys have been realized on attitudes towards science subjects in Hungary and internationally, too.

Földrajztanár szakos hallgatók magyar-szerb országhatársáv-képzete – Előfelmérés Szegeden

Absztrakt A szegedi földrajztanár szakos egyetemista hallgatók körében készült felmérés a mentális térkép kutatási módszertana alapján történt.

Tudományos-fantasztikus filmek hatása a középiskolás tanulók földrajzi ismeretrendszerére

Bevezetés A gyermekek értelmező tanulási folyamatának vizsgálata több évtizedes múltra tekint vissza nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. Az 1970-es évek óta a tanulók előzetes ismeretanyagának,

Comparing the geographical misconceptions of high school students and university undergraduates

Abstract The international research into the nature, emergence, and development of scientific misconceptions is substantial; however, Hungarian educational research lags behind in exploring this phenomenon in detail.