Munkatársaink

Vissza a listához

Dr. Pál Viktor

egyetemi docens

SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Szeged, Egyetem utca 2. 6722

Tel: +3662544162

Tanulmányok

2006 – PhD fokozat PTE TTK Földtudományi Doktoriskola
1992 – JATE TTK földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

 

Nyelvismeret

Német B2
Orosz A2
Angol A2

 

Szakmai elismerések, kitüntetések

Pro Renovanda Hungariae Tudomány az Oktatásban Szakalapítvány – 1995
Szegedért Alapítvány – 1997, kutatási támogatás
Pro Geográfia Oklevél – 2014 (Magyar Földrajzi Társaság)

 

Tudományos, szervezeti tevékenység

Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék – tanszékvezető helyettes
TTIK Kari Tanács – választott képviselő
FFTCS Tanszékcsoporti Tanács – tag
TTIK Minőségbiztosítási Bizottság – tag
TTIK Kreditátviteli Bizottság – póttag
FFTCS Oktatási Bizottság – tag
FFTCS Minőségbiztosítási Bizottság – elnök

Magyar Földrajzi Társaság – tag (1995-től)
Magyar Regionális Tudományi Társaság – tag (2002-től)
Magyar Földrajzi Társaság – a Választmány tagja (2011-től)
Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztály – titkár (2011-től)
Dugonics Társaság – az Elnökség tagja (2013-tól)
MTA Földtudományok Osztálya Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság – tag (2014-től)
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottság –titkár (2014-től)

2015

Dudás G, Boros L, Pál V, Pernyész P: Mapping cost distance using air traffic data, JOURNAL OF MAPS 2015: 6 p. Paper Article in press.

2013

Pál V: A perifériahelyzet és az egészségi állapot – egy ormánsági kutatás tapasztalatai, A FALU 1: pp. 29-41.

2013

Pál V, Uzzoli A: Egészségi és egészségügyi problémák a gazdasági fejlettség függvényében regionális és globális léptékben, In: Szerk.: Ember I, Szerk.: Pál V, Szerk.: Tóth J Egészségföldrajz. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2013. pp. 203-220.

2013

Pál V, Boros L.: Új jelenségek, irányzatok az egészségföldrajzban, In: Szerk.: Ember I, Szerk.: Pál V, Szerk.: Tóth J Egészségföldrajz. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2013. pp. 79-98.

2013

Boros L, Martyin Z., Pál V.: Industrial tourism – trends and opportunities, FORUM GEOGRAFIC 12: (1) pp. 108-114. Paper 10.5775/fg.2067-4635.2013.132.i.

2013

Pál V, Boros L.: A világválságra adott gazdaságpolitikai válaszok néhány földrajzi aspektusa, In: Szerk.: Léphaft Á, Szerk.: Reményi P VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs: Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet, 2013. pp. 66-73.

2011

Boros L, Pál V.: A gazdasági válság hatásai és a rá adott válaszok különböző földrajzi léptékeken, FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 135: (1) pp. 17-32.

2010

Pál V, Boros L.: The relationship between health policy and spatial justice – the case of Hungary = Odnos izmedu zdravstvene politike i smestajniih zdrevstveniih kapaciteta – Slucaj Madarske, MEGATREND REVIEW / MEGATREND REVIJA 7: (1) pp. 249-264.

2010

Pál V, Boros L: A globális gazdaság ágazati és területi jellemzői, In: Mészáros R, Nagy G, Nagy E, Boros L, Pál V A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. pp. 123-171. (Modern regionális tudomány szakkönyvtár)

2010

Pál V: Egészségföldrajz, In: Szerk.: Tóth J Világföldrajz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. pp. 597-618. (Akadémiai kézikönyvek)

  • Egészségföldrajz
  • Gazdaságföldrajz, településföldrajz, területfejlesztés, turizmuskutatás