Munkatársaink

Vissza a listához

Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea

egyetemi docens, TTIK oktatási dékánhelyettes

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Szeged, Egyetem utca 2. 6722

Tel: +3662544195

Tanulmányok

2017 – nagydoktori, DSc fokozatszerzés (5399/2017.)
2010 – Habilitáció: SZTE 2010. (szám:12-47/2010.)
1997 – Tudományos fokozatok (oklevél szám): PhD, Földrajztudomány (JATE TTK 28/1997)
1993-1997 – PhD képzés SZTE TTIK
1998-2000 – Posztgraduális képzés: Szent István Tudományegyetem, Gödöllő, okleveles talajtani szakmérnök (oklevél száma: 3818/2000.)
1986-1991 – Egyetem(ek): József Attila Tudományegyetem, okl. matematika-földrajz-számítástechnika szakos középiskolai tanár (okl. száma: 282/1991.)
1982-1986 – Középiskola: József Attila Gimnázium, Székesfehérvár
1974-1982 – Általános iskola: Pázmándi Általános Iskola

 

Nyelvismeret

Német C1
Angol B2

 

Szakmai elismerések, kitüntetések

MTA X. Földtudományok Osztálya Szádeczky – Kardoss Elemér Díj, 2000
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj, 2001-2004
Öveges Kutatásfejlesztési Pályázat, 2007
Mester Tanár Aranyérem, 2007
Pro Patria et Scientia témavezetői díj, 2008
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (Oktatási és Kulturális Minisztérium), 2010
Arany Kréta díj (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar), 2014
Pázmánd Község Díszpolgára, 2014
Rektori elismerő oklevél, 2016

 

Tudományos, szervezeti tevékenység

MTA X. osztály Földrajz Tudományos Bizottság Oktatási Albizottság elnök, 2016-
Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottság tag, 2014-
MTA Földtudományok Osztálya Természetföldrajzi Tudományos Bizottság tag, 2014-
Szegedi Akadémiai Bizottság Föld- és Környezettudományi Szakbizottság titkár, 2013-
Szegedi Akadémiai Bizottság Földrajzi Munkabizottság elnök, 2011-2012,
OTKA Földtudomány II. zsűri tag, 2012
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tagja, 2011-
MTA X. osztály Földrajz Tudományos Bizottság Oktatási Albizottság tag, 2009-
Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztály tag 2002-
Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft tag 2001-
Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának tagja, 2000-
European Society for Soil Conservation tag, 1998-
Magyar Földrajzi Társaság tag, 1990-

2015

Farsang A., M Tóth T., Balog K.: Environmental risks of waste thermal water disposal: longtherm effects of thermal water seepage on different soil types. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 14:(5) pp. 1217-1229. 2015. IF:1,065

2013

Zs. Szolnoki, A. Farsang: Evaluation of Metal Mobility and Bioaccessibility in Soils of Urban Vegetable Gardens Using Sequential Extraction. WATER AIR AND SOIL POLLUTION 224:(10) Paper 1737. 16 p. (2013) IF:1,685

2013

Zs Szolnoki, A Farsang, I Puskás: Cumulative impacts of human activities on urban garden soils: Origin and accumulation of metals. ENVIRONMENTAL POLLUTION 177: pp. 106-115. (2013) IF: 3,902

2012

Farsang A., G. Kitka, K. Barta, I. Puskás: Estimating element transport rates on sloping agricultural land at catchment scale (Velence Mts., NW Hungary) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(4) pp. 15-26. 2012. IF: 1.450*

2012

I Fejes, A Farsang, I Puskás: Potential effects of the contaminated groundwater on human health in Szeged, SE Hungary CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(3) pp. 119-126. (2012) IF: 1.450*

2012

Balog K, Farsang A, M Tóth T: Használt hévíz szikkadás okozta talajtani változások. Esettanulmány egy dél-alföldi földcsatorna környezetében AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 61:(1) pp. 77-92. (2012)

2011

Tamás M, Farsang A, Vavra Á: Az Alsó-Tisza vidéki és a Hármas-Körös völgyi holtágak környezeti állapot vizsgálata iszapminőségi mutatók alapján. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 91:(1) pp. 27-34. (2011)

2011

Farsang A, Szatmári J, Négyesi G, Bartus M, Barta K: Csernozjom talajok szélerózió okozta tápanyag-áthalmozódásának becslése szélcsatorna-kísérletekkel. AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60:(1) pp. 87-102. (2011)

2010

K Balog, A Farsang, I Puskás: CHARACTERIZATION OF THE SOIL DEGRADATION IMPACT OF WASTE THERMALWATERS ON THE SOUTHERN GREAT HUNGARIAN PLAIN (CASE STUDY ABOUT THE RISK OF SEWAGE THERMAL WATER SEEPAGE ON SOIL MEDIUM). CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 6:(1) pp. 229-240. (2010) IF: 1.579

2009

Farsang A, Puskás I. A talajok sajátosságai a városi ökoszisztémában – Szeged talajainak átfogó elemzése. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 133:(4) pp. 397-409. (2009)

  • Feltalaj tápanyag tartalmának tér- és időbeli változása, modellezése.
  • A víz- és szélerózió szerepe talaj tápanyagtartalom alakulásában.
  • Fitoremediációs technikák alkalmazásának talajtani vonatkozásai.