Munkatársaink

Vissza a listához

Dr. Csíkos Csaba

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvónőképző Kar

Szeged, Petőfi sgt. 30−34. 6722

Tel: +3614878143

Tanulmányok

1979-1987 – Szatymazi Általános Iskola, Szatymaz
1987-1991 – Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
1991-1996 – Matematika-földrajz szakos középiskolai tanári szak (MSc., 1996) JATE
1994-1996 – Pedagógiai értékelési szakértő szak (MEd., 1996) JATE
1996-1999 – PhD ösztöndíjas a JATE BTK doktori programjában: (“A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése”)
1999-2001 – PhD – neveléstudományok, SZTE
2009 – Habilitáció – neveléstudományok, SZTE

 

Nyelvismeret

Angol B2
Olasz B2

 

Szakmai elismerések, kitüntetések

1998 – A “Pszichológia” folyóirat által PhD-hallgatók számára meghirdetett publikációs pályázaton I. helyezés
1999-2000 – Soros Alapítvány belföldi doktorandusz ösztöndíj
2002-2005 – Békésy György posztdoktori ösztöndíj
2015 – „A Magyar Felsőoktatásért” Emlékplakett

 

Tudományos, szervezeti tevékenység

PME, International Group for the Psychology of Mathematics Education (1999-2002; 2012-)
– Az IGPME vezető testületének (International Committee) tagja (2014-)
– Az IGPME 2016-ban rendezett konferenciájának elnöke
– A 2015-ös konferencia programbizottságának tagja, a 2016-os konferencia programbizottságának elnöke

EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction (1997-2013)
– Az EARLI 2005-ös, 2007-es és 2009-es konferenciáinak programbizottsági tagja
– Az EARLI 12., Budapesten megrendezett konferenciájának menedzsere (2007)

Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának tagja (2014-)
– Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottságának tagja (2002-)
– Az MTA köztestületének tagja (2001-)

Az OTKA Pszichológia-Pedagógia szakzsűrijének tagja (2009-2012), elnöke (2012-2016)

Az NKFIH kutatási témapályázatok Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának tagja (2016-)

2016

Csíkos Csaba: Strategies and performance in elementary students' three-digit mental addition, EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS 91: (1) pp. 123-139.

2016

Bacsa Éva, Csíkos Csaba: The Role of Individual Differences in the Developement of Listening Comprehension in the Early Stages of Language Learners, In: Szerk.: Nikolov Marianne Assessing Young Learners of English: Global and Local Perspectives. New York: Springer (New York), 2016. pp. 263-289. (Educational Linguistics; 25.)

2012

Csíkos Csaba: Melyik a kedvenc tantárgyad?, ISKOLAKULTÚRA 22: (1) pp. 3-13.

2012

Csíkos Csaba, Szitányi Judit, Kelemen Rita: The effects of using drawings in developing young children’s mathematical word problem solving: A design experiment with third-grade Hungarian students, EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS 81: (1) pp. 47-65.

2012

Csíkos Csaba : Pedagógiai kísérletek kutatás-módszertana, Budapest: Gondolat Kiadó, 132 p. (Kutatás-módszertani Kiskönyvtár)

2008

Csíkos Csaba: Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett longitudinális felmérés eredményei, MAGYAR PEDAGÓGIA 2: pp. 97-134.

2007

Csíkos Cs : Metakogníció - A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája, Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 186 p. (Tanítás és tanulás)

2006

Csíkos Cs: Nemzetközi rendszerszintű felmérések tanulságai az olvasástanítás számára, In: Szerk.: Józsa Krisztián Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Budapest: Dinasztia, 2006. pp. 175-186.

1998

Csíkos Cs, B Németh M: A tesztekkel mérhető tudás, In: Szerk.: Csapó Benő Az iskolai tudás. Budapest: Osiris Kiadó, 1998. pp. 83-114.

1997

Bajmócy Péter, Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében, ISKOLAKULTÚRA 6-7: pp. 71-77.

  • Metakognícióra alapozott iskolai fejlesztés
  • Adaptív problémamegoldó stratégiák
  • Tanulásra vonatkozó meggyőződések